StartKulturelle Samråd

i Danmark

Social inklusion i foreningernes kulturaktiviteter

Kulturelle Samråd i Danmark har modtager 117.000 EURO (ca. 870.000 kr.) til et europæisk Erasmusprojekt om social inklusion i det kulturelle foreningsliv. I projektet – der har fået navnet BOOST, der betyder opmuntre eller stimulere, deltager – foruden 2 organisationer fra Danmark – organisationer fra Irland, Østrig, Slovenien og Polen.

Inddragelse af flere i kulturlivet

Baggrunden for projektet er, at foreningslivet inden for amatørkultur og den frivillig kultur ikke kun giver deltagerne glæde, venskab og mening. Det er også med til at støtte og styrke sammenhængskraften i samfundet.
Imidlertid kan mulighederne for at styrke sammenhængskraften forbedres ved at inddrage endnu flere i aktiviteterne. Det kan bl.a. ske ved at gøre de aktive mere opmærksomme på, at der er grupper i befolkningen (unge, ældre, børn, flygtninge osv.), der ikke deltager – grupper, som måske gerne ville, men som af den ene eller den anden grund ikke er kommet i gang.

Ved at give de eksisterende foreninger nye værktøjer og metoder til at inddrage flere og arbejde mere bevidst og systematisk på at få disse grupper med i deres aktiviteter, styrkes sammenhængskraften og demokratiet i samfundet.50 mio. kr. til gode liv i småbyer

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. 

Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at igangsætte aktiviteter, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.

Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. 

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.

Læs nærmere om puljen og søg her!


Genåbning

Nu åbner fem puljer til genstart af kultur- og idrætsliv

Fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet åbner for ansøgninger onsdag den 19. maj kl. 15.00. Genstartspuljerne skal understøtte "genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum".

Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger, når alle midler er uddelt.

De fem genstartspuljer er en del af Genstartsteamets anbefalinger til kulturministeren, som blev afleveret tidligere i år. Genstartsteamet består af repræsentanter fra både kultur- og idrætsliv, og teamets anbefalinger indeholder en række initiativer, herunder en række puljer, som skal understøtte genstarts-aktiviteter inden for både kunst, kultur og idræt, nærmere bestemt aktiviteter i vækstlaget, udforskning af nye formater i det offentlige rum og omlægninger samt nytænkninger af allerede eksisterende projekter til for eksempel udendørs versioner. Alle aktiviteter skal bidrage til genåbningen af kultur- og idrætslivet efter COVID-19-nedlukningen.

Læs mere om puljerne her!Vifo  -  Videnscenter for folkeoplysning -  undersøger samrådenes rolle og potentiale

Ny landsdækkende undersøgelse skal skabe systematisk viden om udbredelse af samråd i kommunerne.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sætte nu fokus på, hvordan de lokale samråd fungerer, og om de giver foreningerne den indflydelse, de håber på.

I 2014 havde 68 pct. af de danske kommuner et samråd på idrætsområdet, 64 pct. på spejderområdet og 50 pct. på aftenskoleområdet. Derudover var der i en del kommuner andre typer af samråd som fx de kulturelle samråd.

Læs mere om undersøgelsen, som også kommer til at omfatte de kulturelle samråd på Vifos hjemmeside.


Kulturkonference 2021

 - finder – i 2020 – sted på Fanø fra den 3. til den 5. september.

Se program og tilmeld her!Copyright @ All Rights Reserved