StartKulturelle Samråd

i Danmark

Kulturens analyseinstitut
Med dette års finanslov får Danmark et nyt Kulturens Analyseinstitut. Målet er at få mere viden og data, som kan bruges til at udvikle hele kulturområdet. Debatten om et analyseinstitut har stået på længe og har været et udbredt ønske blandt mange kulturaktører. ”Det glæder mig også, at vi med aftalen styrker folkeoplysningen de kommende år og giver en ekstra hjælpende hånd til en række lokale museer rundt om i Danmark.” fortæller Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Kulturens Analyseinstitut skal være et uafhængigt institut
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kultuområdets forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturinstituttet drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022, hvor repræsentanter for kulturlivet – herunder Det Frivillige Kulturelle Samråd - er inviteret til møde med ministeren

Imidlertid har der hos en del store kulturbrancheorganisationer været en tendens til at mene, at de skulle have indflydelse på forskningen i analyseinstituttet – en holdning, der ikke deles af forskerne, der mener, at man herved vil styre forskningen og ikke gør instituttet uafhængigt af politisk indflydelse fra kulturlivets aktører.
Det Frivillige Kulturelle Samråd, som Kulturelle Samråd i Danmark er medlem af, og som har en anden mening end kulturbrancheorganisationerne, har derfor skrevet et indlæg om organisationens holdning i det digitale kulturmagasin ”Kulturmonitor”, hvor diskussionen om analyseinstituttet har fundet sted. Artiklen har udløst reaktioner fra flere af universiteternes kulturforskere, der udtrykte enighed med den holdning, artiklen er udtryk for.

Læs artiklerne vedr. analyseinstituttet  HER!
Læs Bente von Schindels artikel HER!

Kulturkonference 2022

Kulturkonferencen 2022 finder sted i Herning fra den 30. september til den 2. oktober 2022.

Reserver allerede nu datoerne!

Temamøde 2022

Årets Temamøde finder sted i Odense den 25. april. Temaet er ”Kommunerne og de kulturelle samråd”, og der vil være eksempler på samarbejder i de enkelte kommuner – bl.a. ved borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden vil der være oplæg om resultatet af den store samrådsundersøgelse, som Videncenter for Folkeoplysning, VIFO, har udarbejdet.

Invitation samt tilmeldingsblanket findes HER!
Samrådsundersøgelsen kan læses HER!Nødpulje til tabte indtægter under nedlukning er nu åben

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har nu åbnet for ansøgninger til endnu en COVID-19 nødpulje. Puljen kan søges af lokale foreninger inden for det det frivillige kulturelle område (og hermed også de kulturelle samråd) og det amatørkulturelle område til kompensation for tabte indtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022.
Ansøgerne må højst have en årlig omsætning på 1 mio. kr., men der er ingen grænse for, hvad man kan søge. Dog kan der bevilliges et mindre beløb end det, man søger, da puljen skal række langt.
Der kan kun ydes kompensation for tabte indtægter fra aktiviteter såsom koncerter, (teater)forestillinger, scenekunst, stævner, workshops, festivaler, korsang og korrejser, kurser og udstillinger, prøveforløb og lignende arrangementer, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen. Ansøgningsfristen er 28. marts!
De nærmere retningslinjer, ansøgningsvejledning og ansøgningsskema finder du HER!Vifo  -  Videnscenter for folkeoplysning -  undersøger samrådenes rolle og potentiale

Ny landsdækkende undersøgelse skal skabe systematisk viden om udbredelse af samråd i kommunerne.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sætte nu fokus på, hvordan de lokale samråd fungerer, og om de giver foreningerne den indflydelse, de håber på.

I 2014 havde 68 pct. af de danske kommuner et samråd på idrætsområdet, 64 pct. på spejderområdet og 50 pct. på aftenskoleområdet. Derudover var der i en del kommuner andre typer af samråd som fx de kulturelle samråd.

Læs mere om undersøgelsen, som også omfatter de kulturelle samråd på Vifos hjemmeside.

Nyt telefonnummer

Landssekretariatet har fået nyt telefonnummer.

Det er +45 51 75 76 40


Ny adresse

Landssekretariatet har fået ny adresse, men vi er dog stadig på Vartov. Adressen er Farvergade 27A, 2., 1463 København K.


Kulturelle Samråd i Danmark er støtte af:Copyright @ All Rights Reserved