StartKulturelle Samråd

i Danmark

Social inklusion i foreningernes kulturaktiviteter

Kulturelle Samråd i Danmark har modtager 117.000 EURO (ca. 870.000 kr.) til et europæisk Erasmusprojekt om social inklusion i det kulturelle foreningsliv. I projektet – der har fået navnet BOOST, der betyder opmuntre eller stimulere, deltager – foruden 2 organisationer fra Danmark – organisationer fra Irland, Østrig, Slovenien og Polen.

Inddragelse af flere i kulturlivet

Baggrunden for projektet er, at foreningslivet inden for amatørkultur og den frivillig kultur ikke kun giver deltagerne glæde, venskab og mening. Det er også med til at støtte og styrke sammenhængskraften i samfundet.
Imidlertid kan mulighederne for at styrke sammenhængskraften forbedres ved at inddrage endnu flere i aktiviteterne. Det kan bl.a. ske ved at gøre de aktive mere opmærksomme på, at der er grupper i befolkningen (unge, ældre, børn, flygtninge osv.), der ikke deltager – grupper, som måske gerne ville, men som af den ene eller den anden grund ikke er kommet i gang.

Ved at give de eksisterende foreninger nye værktøjer og metoder til at inddrage flere og arbejde mere bevidst og systematisk på at få disse grupper med i deres aktiviteter, styrkes sammenhængskraften og demokratiet i samfundet. Første trin i projektet er at udarbejde en basisundersøgelsemed henblik på at afklare, hvordan situationen er i øjeblikket. Vi vil gerne tale med personer fra amatørkulturen og den frivillig kultur om, hvilke erfaringer og samfundsmæssige fordele man erhverver ved at deltage i deres kulturelle aktiviteter. Vi vil gerne finde ud af, om samfundsmæssige fordele som social samhørighed og social integration er et bevidst mål, når man organiserer og gennemfører kulturelle aktiviteter, samt hvad repræsentanter fra sektoren vil anbefale.

Derfor ville vi være meget glade for, hvis der er samrådsmedlemmer, der villige til at give os et interview om erfaringer og perspektiver på emnet. Interviewet  kan være på mail eller i form af et digitalt møde. Kommentarer, udsagn mv. behandles naturligvis anonymt.

Hvis man har interesse i at deltage. bedes man sende en mail til sekretariatet på kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk


Covid-19 puljen er igen åben for ansøgninger

Så er der igen åben for covid-19 kulturpuljen til dækning af udgifter og tab pga.Covid-19 i perioden 11. marts 2020 til den 28. februar 2021. 

Puljen åbner for ansøgninger tirsdag den 9. februar og har ansøgningsfrist mandag d. 15. marts kl. 23.59.  

Puljen er en del af Kulturministeriets foreningspulje, der udmøntes på baggrund af aftalen om “Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv”, og den administreres i et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS og Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF. Ansøgningerne bliver behandlet af et bevillingsudvalg bestående af personer fra DFS, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS samt Det Frivillige Kulturelle Samråd, DFKS. Den forventede sagsbehandlingstid er som følger:

- Ansøgninger under 15.000 bliver løbende sagsbehandlet. Ansøgere får svar på deres ansøgning indenfor 4 uger efter modtagelsen.

- Ansøgninger på mere end 15.000 kr. bliver behandlet efter ansøgningsfristens udløb den 15. marts kl. 23.59. Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning indenfor 8 uger.

Læs mere om puljen og se, hvad der gives støtte til HER.


Temamøde 2021

Kulturelle Samråd i Danmark har besluttet sig til at aflyse Temamødet den 12. april. Emnet for Temamødet 2021 skulle have været samspillet mellem kommunerne og de kulturelle samråd og et af programpunkterne skulle have været resultatet af den undersøgelse, som Videnscenter for Folkeoplysning, VIFO, næsten har færdiggjort, men med den usikkerhed, der stadigvæk eksisterer omkring Covid-19 situationen, ser vi os nødsaget til at aflyse arrangementet.

I stedet for bliver der forhåbentlig lejlighed til at høre konsulent og borgmester i Faaborg-Midfyns Kommune, Hans Stavnsager, tale om gode og mindre gode eksempler på samarbejde mellem civilsamfund og kommuner og Malene Thøgersen fra VIFO til at fortælle om kortlægningen af hvilken rolle foreningssamvirkerne og -samrådene på idræts- kultur- og fritidsområdet har i kommunerne på årets kulturkonference på Fanø.

Vifo  -  Videnscenter for folkeoplysning -  undersøger samrådenes rolle og potentiale

Ny landsdækkende undersøgelse skal skabe systematisk viden om udbredelse af samråd i kommunerne.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sætte nu fokus på, hvordan de lokale samråd fungerer, og om de giver foreningerne den indflydelse, de håber på.

I 2014 havde 68 pct. af de danske kommuner et samråd på idrætsområdet, 64 pct. på spejderområdet og 50 pct. på aftenskoleområdet. Derudover var der i en del kommuner andre typer af samråd som fx de kulturelle samråd.

Læs mere om undersøgelsen, som også kommer til at omfatte de kulturelle samråd på Vifos hjemmeside.


Kulturkonference 2021

 - finder – som det var planlagt i 2020 – sted på Fanø fra den 3. til den 5. september.

Reserver allerede nu datoerne.Copyright @ All Rights Reserved