Temamøde 2014 i Odense

Temamøde 2014Muligheder, samarbejde og udvikling


"Den kulturelle frivillighed – muligheder, samarbejde og udvikling" var emnet på årets Temamøde, der fandt sted på Mødecenter Odense lørdag den 15. marts 2014. I Danmark har vi sjældent talt så meget om frivilligt arbejde, som vi gør i øjeblikket, og der har aldrig været så mange engagerede i frivilligt arbejde/frivillige aktiviteter som nu. Vi må derfor sige, at danskerne generelt er meget indstillet på at være frivillige, men måske ikke for enhver pris. Netop nu er debatten om forholdet mellem den frivillige og den offentlige sektor på sit højeste – en debat, som helt sikkert vil komme til at præge vores motivation og engagement som frivillige.


Program

10.15                 

Morgenbuffet

 

10.45

Velkomst ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark

 

10.50

Frivillighedsakademiet - en vej til at opkvalificere frivillige på museumsområdet

Frivilliges indsats er vigtig for Ringkøbing-Skjern Museum. Det betyder, at man kan få opfyldt ønsket om at være et levende museum, som tilbyder kulturoplevelser til de besøgende.. Derudover har de frivillige mulighed for at dygtiggøre sig på Frivillighedsakademiet.

Ved Kim Clausen, Museumsdirektør, Ringkøbing - Skjern museum

 

11.30

Kulturpolitik og demokrati

Det er afgørende, at det frivillige kulturelle foreningsområde får en plads i kulturpolitikken - lokalt såvel som nationalt. Derfor tager oplægget udgangspunkt i de konkrete erfaringer, Thisted har gjort i forbindelse med tilblivelsen af en ny kulturpolitik. Det er en beskrivelse af motivationen, processen og den efterfølgende implementering.

Ved Karen Louise Erichsen, afdelingsleder, Kultur, Thisted Kommune

 

12.15

Frokostbuffet med en øl/vand

 

13.15

Lokalsamfundets og kulturlivets dynamo: De aktive

Hvad er ”aktive medborgere”?  Og hvad er ”frivillige”? Mange kommunalbestyrelser har svært ved at inddrage borgerne. Mange foreninger klager over, at de ikke har nok aktive medlemmer. Er vi ved at støde på det repræsentative demokratis begrænsning – og hvad gør vi?

Johan Rosenring, formand for Kulturelt Samråd Aarslev og leder af projektet ”Aarup i Live”

 

13.45

Best practice – lokale frivillige på det kulturelle område

Fortællinger fra den frivillige kulturelle verden

 

14.15

Frivilligt medborgerskab eller tvungen frivillighed?

Hvad forstår vi ved frivillighed? Hvad karakteriserer den kulturelle frivillighed sammenlignet med andre typer af frivillighed? Er der forskel på frivillighed og foreningsliv? Skal initiativer til det aktive medborgerskab komme fra borgerne eller kommunen?

Ved Bente Schindel, sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark

 

14.45

 

Kagebuffet, chokolade og frugt

15.30

Det aktive medborgerskab - et åbent vindue for kulturen?

En ny udvikling er i gang i kommunerne, hvor det gælder om at bringe alle ressourcer i spil i lokalsamfundet og skabe nye fællesskaber. Man taler om en velfærdsalliance, og fokus bliver på det aktive medborgerskab. Kulturen har her nogle helt særlige forudsætninger med den stærke folkelige forankring. Kan kulturen bringe denne stærke folkelige forankring i spil i den nye udvikling?

Ved Ole Münster, FrivilligDanmark

 

16.00

Paneldebat med spørgsmål fra salen

Medvirkende: Ole Münster (FrivilligDanmark), Karen Louise Erichsen (Thisted Kommune), Hans Rostholm (Kulturelle Samråd i Danmark). Ordstyrer: Bente Schindel

 

16.30

Afslutning