Temamøde 2015 i Odense

Temamøde 2015Den åbne skole og det kulturelle foreningsliv - muligheder, samarbejde, udvikling


Kulturelle Samråd i Danmarks årlige Temamøde fandt sted den 7. marts 2015 i Odense. Temaet var folkeskolereformen og samarbejdsmulighederne for foreningslivet.


Konferencen er ment som en orientering om mulighederne og erfaringerne i arbejdet med den nye folkeskolereform og hvordan samarbejdet mellem de kulturelle frivillige foreninger og folkeskolerne kan være, efter at folkeskolereformen er trådt i kraft i efteråret 2014. Dagen vil fokusere på ideudvikling, men også på, at mange befinder sig i en situation præget af forvirring og usikkerhed i forhold til, hvilke muligheder der er inden for rammerne af den nye skolereform. Hvordan genopfinder man sig selv og sin forening, opfinder nye koncepter (som kan bruges i samarbejdet med skoler), og hvordan tackler man som frivillig kulturel forening i det hele taget et samarbejde med folkeskolerne?

Kulturelle Samråd i Danmark har i 2014 gennemført to pilotforsøg med den åbne skole og de kulturelle foreninger i henholdsvis Halsnæs Kommune og Køge Kommune.


 

Program

10.15                 

Morgenbuffet

10.45

Velkomst ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark

10.50

Den åbne skole – skolen og det omgivende samfund

Skolerne skal med den nye folkeskolereform i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at inddrage de lokale foreninger i undervisningen. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrke deres kendskab til foreningsliv og samfund.

Ved Bente Schindel, sekretariatsleder

11.20

Hvad betyder det for børns identitet og selvværdsfølelse at have oplevelser inden for kunst og kultur?

Kunst og kultur kan tilføre en ekstra dimension og i en faglig sammenhæng ofte nå de børn, som er udfordret i et klassisk undervisnings set-up. Kreativitet og dannelse forekommer at blive vigtigere end nogensinde i fremtidens samfund og dermed også vigtigere at fremme i uddannelsessystemet.

Ved Lars Geer Hammershøj, ph.d., lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU, AU)

12.30

Frokostbuffet med en øl/vand

 

13.30

Kulturgyngen i Halsnæs Kommune

Kulturelt Samråd i Halsnæs har i efteråret gennemført et pilotforsøg, hvor samrådets medlemsforeninger har samarbejdet med sen række skoler i kommunen. Pilotforsøget er samtidig en del af et Grundtvig Multilateralt projekt ”Culture guides”, der drejer sig om at få personer - her børn og unge - til i højere grad at deltage i kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Ved Kirsten Møller og Annette Aare, Kulturelt Samråd Halsnæs.

 

14.15

Kulturpas i Køge Kommune

I Køge har man indført en kulturpasordning, således at klassen får et stempel i passet, når de har deltaget i en aktivitet i det kulturelle foreningsliv. Det er resultatet af et samarbejde mellem Kulturelt Samråd Køge og skolerne i Køge.

Ved Mogens Gammel Petersen og Astrid Tyroll, Kulturelt Samråd, Køge Kommune

 

14.45

Kaffe, te og kage

 

15.00

Den åbne skole – hvad er mulighederne

Som forening kan du være med til at styrke folkeskolens undervisning på en række områder. Det kan være inden for de almindelige fag og inden for den nye ”understøttende undervisning. Den åbne skole er også en unik mulighed for at inspirere lokalområdets børn og unge til at deltage i foreningslivet.

Ved Julie Katlev, konsulent, Køge Kommune

15.45

Sådan gør vi i Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har bl.a. i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet samarbejdsguider og eksempelkataloger med gode eksempler på samarbejder mellem henholdsvis skoler og foreninger og skoler og kulturinstitutioner.

Ved Rikke Skovfoged, udviklingskonsulent, Skole og Fritid, Københavns Kommune

 

 

16.30

Afslutning