Temamøde 2017 i Odense

Temamøde 2017


Kulturens sidegevinster og potentialer


Lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00

Mødecenter Odense, Skibhus 17:48, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C


Program

10.00

Morgenbuffet

 

10.30

Velkomst

Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark

 

10.45

Kulturen som udviklingspotentiale i tyndt befolkede områder

Da affolkning og faldende boligpriser for nogle år siden var på sit højeste, samledes Horbelevs beboere sig omkring mange forskellige aktiviteter – herunder kunst og kultur - for igen at gøre området til et attraktivt sted at bo, og for at få både erhvervsliv, nye beboere og turister til atter at søge til egnen. Men kan man virkelig gøre en død by levende ved hjælp af kunst og kultur?
Ved Torben Stjernholm, bestyrelsesformand, Nordøstfalsters Fremtidsforening

 

11.30

Kunst og kultur som branding og lokal udvikling
I Helsingør Kommune lægger man vægt på både at skabe oplevelser for borgerne og at tiltrække gæster ”fra hele verden”, som der står i kommunens Kulturplan ”Vision 2020”. Det sker ved at gøre kulturen til det bærende element og bygge på kunstens og kulturens egne kvaliteter. Men hvorfor lige kunst og kultur som branding? Og hvad har det betydet for byen?

Ved Susanne Docherty, centerchef for Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Helsingør Kommune.

 

12.30

Frokostbuffet

 

13.30

Det kan kunst og kultur også

Kulturelle Samråd i Danmark har gennem mange år deltaget i både nationale, nordiske og europæiske projekter, hvis formål det er at belyse, hvordan man – ved at beskæftige sig med kunst og kultur - kan påvirke sit eget og andres liv. Der vil i oplægget blive gjort rede for projekter inden for den åbne skole, udkant og integration, hvordan der er blevet arbejdet med emnerne, og hvorfor man i landsorganisationen har valgt at beskæftige sig med de valgte områder.

Ved Bente von Schindel, sekretariatsleder, Kulturelle Samråd i Danmark

 

14.00

Kaffe/te og kagebuffet

 

14.30

Kultur på recept
Kultur og sundhedsfremme er et relativt nyt begreb i Danmark, men i mange andre lande har man i en årrække arbejde med området i både forskning, politik og i praksis. Men hvad er kultur og sundhed? Og hvordan arbejder man med området i praksis? I oplægget gives eksempler fra både fra ind- og udland, og der gives desuden et indblik i det samarbejde, der finder sted mellem Videnscenter for Kultur og Sundhedsfremme ved Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

Ved Anita Jensen, ph.d.-studerende ved University of Nottingham

 

15.30

Tak for i dag