medlemmer

Medlemmer


Kulturelle Samråd i Danmark er landsorganisation for de lokale kulturelle samråd, der er paraplyer over lokale foreninger inden for amatørkunst, den frivillige kultur og kulturarv.

De lokale kulturelle samråd er således med til at sikre, at borgerne er involverede, og at civilsamfundet bliver hørt, når den lokale kulturpolitik er på dagsordenen, og mange steder er de kulturelle samråd med til at formulere den gældende kulturpolitik.


Derudover er de lokale kulturelle samråd ofte sammen med deres medlemmer initivtagere til og arrangører af kunstneriske og kulturelle arrangementer.


I gennemsnit har hvert lokalt kulturelt samråd 55 medlemsforeninger, som i gennemsnit har ca. 190 individuelle medlemmer. Det betyder, at de kulturelle samråd i alt på landsplan repræsenterer ca. 528.000 individer, hvilket betyder, at de udgør en betydelig del af det danske kulturliv.
Copyright @ All Rights Reserved