bestyrelsen


Bestyrelsen

 

Landsbestyrelsen 2018 - 2019

Forretningsudvalg:

Hans Rostholm, Herning, landsformand

Erik Vigsø, Aarhus, næstformand

Mogens Gammel Pedersen, Køge, kasserer


Øvrige bestyrelse:

Jacob Løve, Gladasaxe, sekretær

Gunhild Olesen Møller, Morsø

Preben Frederiksen, Frederikssund

Inger Bork Larsen, Haderslev


Suppleanter:

Christella Lerke, Halsnæs

Lene Kaltwasser Henriksen, Fanø


Kulturelle Samråd i Danmark
Farvergade 27D, 3.
DK 1463 København K
T
lf. +45 53 63 13 26

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk


Kulturelle Samråd i Danmark er støttet af:

Bestyrelsen for Kulturelle Samråd i Danmark

Copyright @ All Rights Reserved