BestyrelsenBestyrelsen


Landsbestyrelsen 2019 - 2020


Forretningsudvalg:

Hans Rostholm, Herning, landsformand

Erik Vigsø, Aarhus, næstformand

Mogens Gammel Pedersen, Køge, kasserer


Øvrige bestyrelse:

Jacob Løve, Gladasaxe, sekretær

Gunhild Olesen Møller, Morsø

Preben Frederiksen, Frederikssund

Inger Bork Larsen, Haderslev


Suppleanter:

Christella Lerke, Halsnæs

Lene Kaltwasser Henriksen, FanøKulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3.

DK 1463 København K


Tlf. +45 53 63 13 26

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk


Støttet af

Copyright @ All Rights Reserved