BestyrelsenLandsbestyrelsen 2020-2021


Landsbestyrelsen ser efter generalforsamlingen den 13. september og konstitueringen den 19. oktober således ud:


Forretningsudvalg

Hans Rostholm, Herning, formand

Erik Vigsø, Aarhus. næstformand og sekretær

Mogens Gammel Pedersen, Køge. kasserer


Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Gunhild Olesen Møller, Mors

Inger Bork-Larsen, Haderslev

Preben Frederiksen, Frederikssund

Lene Kaltwasser Henriksen, Fanø


Suppleanter:

Anette Dahl Nielsen, Høje Taastrup

Benjamin Strand Andersen, Fanø


Interne revisorer:

Martin Søballe, Aarhus

Ruth Flor, Rudersdal

Revisorsuppleant:
Ruth Trier, Høje Taastrup

Kulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3.

DK 1463 København K


Tlf. +45 53 63 13 26

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk


Støttet af

Copyright @ All Rights Reserved