samarbejde og udvikling

Muligheder, samarbejde og udvikling

Af Bente von Schindel

"Den kulturelle frivillighed – muligheder, samarbejde og udvikling" var emnet på årets Temamøde, der fandt sted på Mødecenter Odense lørdag den 15. marts.     

I Danmark har vi sjældent talt så meget om frivilligt arbejde, som vi gør i øjeblikket, og der har aldrig været så mange engagerede i frivilligt arbejde / frivillige aktiviteter som nu. Vi må derfor sige, at danskerne generelt er meget indstillet på at være frivillige, men måske ikke for enhver pris. Netop nu er debatten om forholdet mellem den frivillige og den offentlige sektor på sit højeste – en debat, som helt sikkert vil komme til at præge vores motivation og engagement som frivillige.


De frivilliges indsats er vigtig for museerne

De frivilliges indsats er vigtig for Ringkøbing-Skjern Museum. Det betyder, at man kan få opfyldt ønsket om at være et levende museum, som tilbyder kulturoplevelser til de besøgende, fortalte museumsdirektør Kim Clausen, og man har sågar udarbejdet en frivilligpolitik og sørget for, at de frivillige, der kommer fra to lokale museumsforeninger, bliver uddannet til specifikke opgaver på et dertil etableret frivillighedsakademi. De faste medarbejdere bliver ligeledes uddannet, således at de vælger de frivillige positivt til, og et enkelt sted arbejder man endda med helt at lade de frivillige overtage opgaver, som tidligere lå hos ansatte.


Kulturpolitik og demokrati

For Karen Louise Erichsen, afdelingsleder for Kultur i Thisted Kommune, er det afgørende, at det frivillige kulturelle foreningsområde får en plads i kulturpolitikken – lokalt såvel som nationalt. Derfor tog hendes oplæg udgangspunkt i de konkrete erfaringer, Thisted Kommune har gjort i forbindelse med tilblivelsen af en ny kulturpolitik. Her er processen fremhævet som det vigtigste, og hvor der tidligere var tale om en lukket proces med meget få involverede, er man nu gået over til en lang proces med mange aktører. Fagområderne havde tidligere, fastslog Karen Louise Erichsen, ikke kendskab til hinandens virke, og det var derfor vigtigt for os at få alle med – hellere samle den mangfoldighed af viden og ideer, der eksisterer, end blot tage styringen fra politisk hold, selv om det umiddelbart virker enklere. For selv om det betyder, at flere kulturkonsulenter må ansættes til opsamlingsprocessen, er værdien af at have en fælles referenceramme meget stor, og vi har efterfølgende fået mange fælles ord i det kulturelle liv i kommunen.


Behov for selvrealisering

Formand for Kulturelt Samråd Aarslev og leder af projektet "Aarup i Live", Johan Rosenring, talte om lokalsamfundets og kulturlivets dynamoer. Vi har alle, sagde han, et stort behov for selvrealisering. Desværre er graden af demokratisk deltagelse bestemt af magthaverne ud fra økonomiske argumenter, og det kan være årsagen til, at mange kommuner har svært ved at inddrage borgerne, og at mange foreninger klager over, at de ikke har nok aktive medlemmer.


Vær åbne og inkluderende 

Sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark, Bente Schindel, tog udgangspunkt i det historiske, hvor især den sociale frivillighed op gennem de sidste 50 år mere og mere får rollen som ubetalt arbejdskraft, og hvor den offentliges styringslogik mere og mere kommer til at spille en rolle for foreningsliv og frivilligsektor. Det var måske en forkert satsning, mente hun, når Kulturelle Samråd i Danmark efter EU's frivillighedsår i 2011 betonede frivilligheden inden for det kulturelle område frem for foreningsdelen. Hun talte for, at forenings-konstruktionen stadig burde være det bærende, da samfundet derved - som professor Jørgen Goul Andersen også har pointeret i sin bog "Den demokratiske udredning". - vil være gennemdemokratiseret. Men hun opfordrede samtidig til, at foreningerne i højere grad åbnede sig over for det omgivende samfund, og at man inddrog nye og anderledes tænkende, at man blev mere eksperi-menterende, og at man vovede at hente inspiration udefra med henblik på at samarbejde med det omgivende samfund.


Det aktive medborgerskab

Ole Münster, der er medstifter af den selvejende institution FrivilligDanmark, talte om det aktive medborgerskab som et åbent vindue for kulturen. Han nævnte, at en ny udvikling er i gang i kommunerne, hvor det gælder om for lokalsamfundet at bringe alle ressourcer i spil i og skabe nye fællesskaber. Man taler om en velfærdsalliance, og fokus bliver på det aktive medborgerskab, fastslog han, og fortsatte: Kulturen har her nogle helt særlige forudsætninger med den stærke folkelige forankring. Og han spurgte deltagerne, om kulturen kunne bringe denne stærke folkelige forankring i spil i den nye udvikling.


Best practice

Som eksempler på dagens emne fortale to lokale samrådsmedlemmer om erfaringer fra deres egen kommune. Thorkild Petersen, formand for Kulturelt Samvirke Favrskov, fortalte om musikken som omdrejningspunkt for mange aktiviteter i Favrskov Kommune, og Kirsten Møller fra Kulturelt Samråd i Halsnæs fortalte om samrådets samarbejde med de lokale skoler som en del af folkeskolereformen. Projektet er også en del af Kulturelle Samråd i Danmarks EU-projekt "Kulturguider".Kulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3.

DK 1463 København K


Tlf. +45 53 63 13 26

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

Copyright @ All Rights Reserved