lige adgang til kultur

Kultur og læring

Her i undermenuerne tematiserer vi forskellighed aspekter af folkeskolereformens nye muligheder for samarbejde med foreningslivet.

Kunstbaseret læring

Aktiv aldring med kultur

Pilotprojekt i Køge

Pilotprojekt i Halsnæs

Kulturguider og folkeskolereformen