kulturmødet på Mors

Kulturmødet på Mors

Af Bente von SchindelCharter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige" er nu offentliggjort.

Bag chartret står 19 organisationer samt repræsentanter for LO, FTF, kommuner, regioner

og regering. I et samspil mellem så mange aktører var det fra starten spændende at se, om det var muligt at samles om en fælles tekst, som alle fandt væsentlig. Dette er efter Kulturelle Samråd i Danmarks mening lykkedes, idet chartret i store træk rummer visioner og principper, som alle har kunnet tilslutte sig.

Chartret lægger vægt på, at det frivillige engagement "har værdi i sig selv, for den frivillige og for andre", og at det frivillige engagement både "bidrager til udvikling af den enkelte og til udvikling af fællesskabet".

Chartret understreger, "at den frivillige får lejlighed til at bidrage til noget, der giver mening for den frivillige og dennes medmennesker", og at "personligt engagement, ansvar og medmenneskelighed er drivkraften i frivilligheden".

Chartret understreger desuden, at det offentlige vil "understøtter rammer og vilkår for den frivillige indsats".

Chartret nævner også, at forskellighed i frivilligheden er en styrke. Det gælder både for­skelligheder i identiteter, værdier, aktiviteter, medlemmer, brugere, strukturer osv.


En vigtig ting i chartret er efter Kulturelle Samråd i Danmarks mening, at den frivillige verden og det offentlige gennem dialog skal skabe rammer, så endnu flere bliver aktive medborgere. Det understreger vigtigheden af, at foreningslivet ikke lukker sig om sig selv, men sørger for at inddrage endnu flere i det at være frivillig. Det er nu op til de mange igangsættere at sørge for, at chartret bliver brugt – både nationalt og lokalt, hvilket også er nævnt i charterteksten.


Chartret kan i sin helhed læses og downloades her!

Kulturministeriets omtale af frivillighedschartret  kan findes her!

 Kulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3.

DK 1463 København K


Tlf. +45 53 63 13 26

info@kulturellesamraad.dk

Copyright @ All Rights Reserved